Inicjatywa „Polska bez Klatek” – Oświadczenie

Egzotyka smaku zamknięta w butelce
24 października 2017
Certyfikat Jakości IFS
30 kwietnia 2018
Mając na uwadze dobrostan zwierząt, rosnącą świadomość naszych konsumentów oraz jakość oferowanych przez nas produktów oświadczamy, że w procesie produkcji nie używamy jaj pochodzących z chowu klatkowego (tzw. „trójek”).
Zdając sobie sprawę z potrzeby transparentności przed konsumentami, dołączamy do inicjatywy „Polska bez Klatek” Fundacji Alberta Schweitzera, której celem jest zakończenie chowu klatkowego kur niosek.